Projekt under 2017

  • Rörmontage o licenssvetsning
  • Emtunga GBG
  • Oljerigg Martin Linge.
  • Karlstad KVV, röprojekt
  • Nybyggnad av Kemi fabrik, Skoghall Stora Enso.
  • Massaindustri projekt, Skärblacka pappersbruk.
  • Skutskärr pappersbruk.
  • Skoghall, Projekt högtrycksånga-mellantrycksånga.
  • Stoppjobb, Oljeraffenaderier.
Högtrycksånga projekt på pappersbruk
Titan svetsning, platsskarv. kemifabrik
Titan
Titansvetsning
Klenrörsbockning
MMA tunväggig pinne
MMMA svetsning tunnvägg rostfritt, pref
Platsskarv svetsning super duplex offshore oljerigg
Rostfri tigsvetsning
Svets och montage av super duplex till offshore industrin
Svetsning och montage högtrycksånga
Vattenledningar rostfritt