Svets och montage av super duplex till offshore industrin